Новини

През Юни тази година, Интер Инженеринг-10 ООД приключи проект за изработка, доставка и монтаж на рафтова сушилня за перспективна компания от фармацевтичната промишленост.

Изделието е пригодено за вграждане в стена и отговаря на всички съвременни изисквания за работа в чисти помещения, включително и взривобезопасни компоненти. 
Камерата е пригодна за мобилни стелажи. Сушилнята е напълно автоматизирана с компоненти на SIEMENS и взривобезопасен вентилатор на Soler&Palau(АТЕХ). Сушилнята има два контролера. Единият е непосредствено до самата сушилня. Другият е инсталиран извън помещението, с цел работа по време на циклите на сушене.
Таблото на сушилнята е достъпно от техническо помещение. 


Наши партньори
Share on Viber