Стипендия ИНОКС

„Интер Инженеринг-10” е социално ангажирана в развитието на своите кадри и инвестира в тяхното обучение, сертифициране и изграждане като професионалисти. 

Във връзка с разрастването и обновлението на фирмата, ние обявяваме дългосрочен ежегоден конкурс „Стипендия ИНОКС” в процес на който ще инвестира в изграждането на собствени кадри.

Тази програма е съвместна с един от най-добрите ВУЗ-ове в България - Русенски Университет „Ангел Кънчев” и има за цел, в рамките на няколко години, да развие уменията на одобрените кандидати, като в процеса на работата си, те ще преминат през практическо и университетско обучение. След края на програмата, кандидатът ще е завършен технически ръководител и дипломиран машинен инженер.

Какво търсим:

Млади и амбициозни хора с афинитет към техническите науки, които желаят да се реализират в инженерните области.   

Какво предлагаме: 

 • Работа на трудов договор
 • Обучителен период, за придобиване на нужния опит и умения – висше образование в Русенски Университет „Ангел Кънчев”– специалност Машинно инженерство за сметка на фирмата
 • Модерна работна среда в млад и динамичен екип
 • Разширяване на контактите
 • Възможност за професионално израстване и развитие в рамките на компанията
 • Дългосрочна инвестиция в кандидатите
 • Осигурено време за обучение, посещаване на курсове за образование и изпити
 • Трудово възнаграждение с осигуровки

Във връзка със служебните задължения, ние предоставяме:

 • Мобилен телефон, лаптоп или осигурен стационарен компютър в базата на "Интер Инженеринг-10"
 • Практическа работа върху реални проекти
 • Постоянна работа с дългосрочна перспектива, на територията на промишлени предприятия в област Разград - Амилум-България, Биовет, Каолин и цялата страна. 

Изисквания:

 • Интерес към машини и механизми, и техническа мисъл
 • Владеене на Английски език– писмено и говоримо
 • Компютърна грамотност
 • Отговорност, организираност и желание за работа

Подборният процес ще бъде на три етапа: телефонно интервю, интервю в гр. Разград и разговор с Главния Инженер на "Интер Инженеринг-10" ООД, при успешно преминаване на първите два етапа.

Често задавани въпроси:

 1. Колко ще струва тази програма на кандидатите? – Програмата и съответното образование са изцяло спонсорирани от „Интер Инженеринг-10” ООД и ще бъдат договорени и описани в предварително споразумение. Фирмата ще плати семестриалните такси, пътните разходи и нощувките (ако са необходими) по време на очните и на изпитите.
 2. Не е ли това експлоатиране на работна сила? – Не. По време на програмата, кандидатите ще получават трудово възнаграждение (стартово, над минималната работна заплата), ще бъдат здравно и пенсионно осигурявани и ще са пълноправен служител във фирмата. С течение на времето, заплатата ще расте ако кандидатът се развива добре и извършва съвестно и квалитетно своите задължения.
 3. Какво ще се случи след края на стажантската програма? – Кандидатът ще бъде завършен инженер с образование и 4 годишен стаж и опция да продължи работа във фирмата.
 4. Реална ли е тази програма и не цели ли тя само да бъде източвано европейско финансиране за мними кандидати? – Не. „Интер Инженеринг-10” ООД изцяло покрива всички разходи по програмата, като по нея няма поети финансови ангажименти от трети лица. Програмата е предимно със социална насоченост. Ние търсим да инвестираме в изграждането на квалифицирани кадри за дългосрочно сътрудничество.
 5. Какво ще се случи, ако кандидатът не желае да продължи участието си в програмата? – Ние от „Интер Инженеринг-10” ООД ще направим всичко възможно да насърчаваме дългосрочното партньорство с одобрените кандидати. Все пак ние сме наясно, че младостта е динамичен период на непрекъснато развитие, обвързан с взимане на решения и непрестанен поглед в неясното бъдеще. Все пак, ако кандидатът счита, че е открил по-добро бъдеще за себе си, ние сме готови да се съобразим с това и да прекратим преждевременно програмата. Въпреки това, фирмата е длъжна да защити своите интереси. Спрямо гореспоменатото предварително споразумение между двете страни в началото на програмата, кандидатът ще бъде длъжен да заплати стойността на платените от фирмата семестри и транспортни разходи. Този подход ще възпита в кандидатите личен финансов мениджмънт.


Share on Viber