Системно инженерство

КАКВО Е СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО?

Системното инженерство е интердисциплинарна област на инженерството, която набляга на това как да се проектират и управляват сложни инженерни проекти през пълния им жизнен цикъл. Целта е да се вземат под внимание всички аспекти на дадения проект или система и да се осигури тяхното интегриране в едно цялостно решение. Обмислят се множество възможни решения, за да се достигне до най-подходящото, ефективно и удовлетворяващо, без да се налагат съществени промени на по-късен етап. Този подход съчетава в едно технически и хуманитарни дисциплини, като инженерство, икономически науки и управление на проекти. Крайният резултат е удовлетворяване на нуждите на клиента, предлагайки висококачествени, сигурни, изпълнени в срок и икономични решения, разработени с мисъл за пълния им жизнен цикъл – от разработката до демонтирането.
Системното инженерство дава по-бързи, по-добри и по-евтини резултати!

Системното инженерство набляга на определи области:
Методичен и последователен подход
Ориентация към пълния жизнен цикъл на проекта/системата
Наблягане върху определянето и анализа на нуждите и изискванията на клиента
Интердисциплинарен подходShare on Viber