Контролен модул серия KB


Контролиране на централни гресиращи системи - серия КВ

 

Система за контрол и мониторинг на системи за централно мазане и гресиране. Автоматично системи за задавне на брой цикли и времетраене на гресирането.
Серията KB e програмирана и разработена за контрол на различни типове смазочни системи:

Системата е с голям LCD дисплей, показващ информация за текущото състояние на системата.  Той е програмиран с лесно за употреба и контрол меню и малко параметри за редовно настройване – време за работа и време за изчакване.

Режим на работа

 • Времетраене – системата може да бъде настроена в работен режим за определен период от време, а след това в режим на изчакване с и без мониторинг
 • Работен цикъл – системата може да бъде настроена за определен брой работни цикли и след това да е в режим на изчакване за определен период от време
 • Продължителен – системата може да бъде настроена да работи продължително – с и без мониторинг

Контрол на нивото на резервоара

 • Автоматично и ръчно управление на системата за зареждане на резервоара с грес(трябва да бъде монтиран нивомер при автоматичното управление)
 • Блокира системата, когато резервоарът е празен, което предпазва помпата от увреждане

Следене на налягането
 • Дистанционен мониторинг на налягането по цялата система(необходимост от предавател за налягане)
 • Предпазва чувствителните компоненти на системата от свръх налягане
 • Регулира превключването на системата при двулинейните системи

Алармиране и сигнализиране

 • Спира гресирането, при възникване на проблем  с цел да се избегне увреждане
 • Предоставя информация за възникналите проблеми
 • Системата подновява гресирането само ако алармата се нулира

Системата има внедрена защита, чрез контрол на достъпа до управлението на системата посредством парола.  Защитата е на три нива, като това ограничава достъпа до управлението на системата от неоторизирани лица. Освен това, системата може да бъде управлявана ръчно. Това е удобство за потребителите, тъй като позволява настройка, изпробване и въвеждане в експлоатация на различни процеси.

Към контролиращия модул могат да бъдат подвързвани повече от една смазочна система, като по този начин управлението се централизира в един модул. Това е разхдоефективно решение, за случаите в които има множество системи за мазане в рамките на определен периметър.

Системите за централно мазане на BIJUR DELIMON гарантират доброто смазване на всеки един елемент, предотвратяват недостатъчното или излишното мазане на всеки един елемент, спестяват на Вашата компания време и човекочасове. Нашите системи поддържат постоянната работа на високоскоростните и високооборотните машини, като по този начин те удължават техния живот и подобряват тяхната производителност. Това редуцира оперативните разходи и защитава от злополуки и наранявания. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber