Мониторинг на Гресирането


 

Система за мониторинг на точките за смазване LPM

 

Системата LPM е разработена с цел да следи гресирането или мазането на точките за смазване и да гарантира, че точното количество грес или масло е достигнало всяка една точка във всеки един момент. 

Системата е комбинация от измерващи датчици при интензивно смазване, подвързани към специализиран контролер. Системата следи за запушване или течове в критичните точки за централно мазане във вашите инсталации. Системата предоставя информация за текущото състояние на всичките точки за смазване и алармира при възникнал проблем. 

Принцип на работа

Датчик с овални зъбчатки се монтира на или до извода на точката за гресиране(препоръчва се монтиране на подходящ филтър след извода на помпата с цел да се избегне замърсяване). Механизъм на магнитен принцип е монтиран на едно от зъбчатите колела. Магнитът отчита движението на задвижените от преминаващата смазка зъбчатки. Всеки един импулс отчита преминаването на специфично количество смазка(в зависимост от модела на датчика).
Информацията от измерващия датчик се препраща към контролера на LPM и при проблем, той изпращам предупредително съобщение локално и дистанционно.

 

Примерна инсталационна схема

 

Измервателен датчик

 

Примерна монтажна схема

 

Овална зъбчатка

Характеристики

 • Мониторинг на до 16 точки за гресиране(стандартна версия, с опция за разширяване)
 • Точките могат да бъдат разпределяни на две отделни групи без ограничения(8х8, 12х4 и т.н. за различни зони на смазване)
 • Задаване на различни норми на смазване за всяка точка или група от точки за гресиране(всяка точка може да има различни потребности от количество смазка)
 • Локална и дистанционна сигнализация при грешка, в следствие от неизпълнение на нормата доставена смазка на точките
 • Лесен за настройка и мониторинг интерфейс
 • Тъчскрийн контролер
 • Нива на достъп с цел да се избегне неоторизиран достъп
 • Поднася данните под формата на графични трендове и криви
 • Води и съхранява статистически данни на грешки и важни събития
 • Мониторинг и контрол през Ethernet връзка от компютър
 • Дистанционен мониторинг и контрол от мобилни устройства(таблети и смартфони) – изисква WiFi

Примерен интерфейс:

 

Индикатори на точките

Индикатори на смазка

 

Списък с грешки

Графични трендове на смазване

 

Системите за централно мазане и гресиране на BIJUR DELIMON гарантират доброто смазване на всеки един елемент, предотвратяват недостатъчното или излишното мазане на всеки един елемент, спестяват на Вашата компания време и човекочасове. Нашите системи поддържат постоянната работа на високоскоростните и високооборотните машини, като по този начин те удължават техния живот и подобряват тяхната производителност. Това редуцира оперативните разходи и защитава от злополуки и наранявания. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber