RailJet


RailJet - Смазочни системи за железопътни превозни средства

 

Приложение

Когато влакове, мутриси и други железопътни линии преминават от една спирка/гара до друга с понижено ниско ниво, това обикновено е благодарение на системата на BIJUR DELIMON за нанасяне на смазка на контактната повърхност на колелата Railjet. Системата редуцира до минимум триенето и износването, и на колелата и релсите.

 

Система за контрол

Системата RAILJET е със стандартно включен контролер SIEMENS. Задвижването на дозиращата помпа е възможно по три начина:

  1. Спрямо изминато разстояние - впръскване се осъществява при изминато разстояние, като сигналът се подава от главния контролер на превозното средство или от допълнителен трансмитер. Интервалите са програмируеми.
  2. Спрямо изминато време - впръскването се осъществява спрямо изминаване на определен времеви интервал. Интервалите са програмируеми.
  3. При завой - сензор за наклон задейства дозиращата помпа

Дозиращата помпа може да се контролира и директно от превозното средство. В такива случаи, контролер на BIJUR DELIMON не се монтира.
 

Функция

Смазката се всмуква от резервоар(не е под налягане) от дозиращата помпа. Пневматичната дозираща помпа се задейства автоматично, чрез двупосочен електромагнитен вентил. Предварително зададено количество смазка се предвижва до разпределителя към спрей дюзите, които го нанасят върху контактната повърхност на колелата. Процесите на впръскване на грес се задействат от програмируем контролер.

Предимства

  1. 5-15% редуциране на необходимата енергия за задвижване
  2. Редуциране на износването до 80%
  3. Редуциране на разходите, чрез репрофилиране на цикъла
  4. Предпазване на околната среда, чрез намаляване на шума

Системите за централно мазане на BIJUR DELIMON гарантират доброто смазване на всеки един елемент, предотвратяват недостатъчното или излишното мазане на всеки един елемент, спестяват на Вашата компания време и човекочасове. Нашите системи поддържат постоянната работа на високоскоростните и високооборотните машини, като по този начин те удължават техния живот и подобряват тяхната производителност. Това редуцира оперативните разходи и защитава от злополуки и наранявания. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber