Хомогенизатор за Бои и Лакове


Хомогенизатор за бъркане на бои, лакове и грундове. Подходящ за използване при химическата индустрия с бъркалка тип дисолвър и пропелер.

Всеки продукт при химическата, промишленост, притежава специализирани изисквания касаещи неговото хомогенизиране. Много често, при производството на бои, лакове и грундове се използват съставки от киселинни или основни групи, или други агресивни агенти, изискващи специфичен клас стомана за изработката на миксерите. От голяма степен на важност са постоянните обороти и точната продължителност на бъркането. Подобен тип продукти съдържат взривоопасни съставки, поради което изработката на машини и съоръжения за химическата индустрия трябва да бъде спрямо различни стандарти и наредби за взривобезопасност. Подходящ миксер за такъв тип продукти притежават следните характеристики:
 
  • Корпус и компоненти от неръждаема(AISI 304, 316L, 321, 348 и т.н.) или въглеродна стомана с висока устойчивост на износване и химични влияния
  • Разбъркващ механизъм окомплектован с взривобезопасен ротор-статор или мотор-редуктор
  • Бъркалка тип дисолвър, котва, пропелър, спирала, комбинирана или др - разбъркване при ниски, средни или високи обороти
  • Помпа за рециркулация или отвеждане на продукта - при желание от страна на клиента
  • Механично контролно табло или HMI с Touchscreen
  • Проектиран и изработен хомогенизатор в съответствие с всичките изисквания за взривобезопасност

 

Хомогенизатор за такъв тип приложение може да бъде проектиран за работа под налягане или вакуум. При температурни зависимости, към съоръжението, също така, може да се добави термо риза за нагряване и/или охлаждане на различен принцип - водна, парна, маслена или трейсинг.

Нашите хомогенизатори са проектирани да бъдат надеждни и с минимална поддръжка. Също така, предлагаме дългосрочни гаранции(при правилна експлоатация) с опции за до 2, 3 или 5 години. Като допълнение, нашите инженери и техници са винаги на разположение, за да осигурят планувана или извънредна поддръжка или ремонт в рамките на 2 дни, като част от нашия after-sales сервиз. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел. 

Share on Viber