PULSARLUBE E


Описание

Pulsarlube Е е проектиран да предостави изключителни предимства по отношение на съкращаване на разходите както и удобство на работа. Той има творчески и новаторски дизайн, който отговаря на широк спектър от изисквания за промишлени приложения. Pulsarlube Е работи въз основа на доказана технология на електрохимична реакция, която създава инертен азотен (N2) газ чрез систематично използване на електролит и електроенергия. Pulsarlube Е използва интуитивен режим за избор на механизъм, който гарантира опростен и безгрешен работен процес. Pulsarlube Е също така разполага с предпазен клапан в основата на устройството, което облекчава свръхналягането. Предпазният клапан служи като допълнителна мярка за защита и безопасност на вашето оборудване. Pulsarlube Е е правилният избор за икономична, надеждна и безопасна смазка, подходяща за повечето индустриални приложения.

 

Технически характеристики

Модел: PUSARLUBE E - електрохимически лубрикатор за еднократна употреба

Обем и размери
60мл - Ф=77 х 92мм
120мл - Ф=77 х 112мм
240мл - Ф=77 х 157мм

Степени на освобождаване на греста: 1,3,6,9 и 12 месеца

Максимален брой точки за смазване: 1

Дистанционно мазане: до 1 м

Работно налягане: 5kgf/см2 (70 psi)

Работна температура: -20 С До 55 С

 

КАТАЛОГ: 

Share on Viber