Многолинейна Смазочна Система


Многолинейна система за масло и грес

Многолинейна система за централно мазане, централно гресиране.

 

Характеристики:

  • Максимален брой точки на смазване: 36
  • Максимална дължина на линията: 50 м
  • Максимално налягане на помпата: 150 бара

Приложение:

  • Всички видове машини
  • Преси
  • Каменотрошачки

 

Принцип на работа:
Особеност на тази система е, че помпата е с няколко изхода (от 2 до 32), всеки един директно свързан с индивидуална точка за смазване. Количеството смазка до всяка точка се измерва от помпата. Това е задоволително решение с ниска себестойност за индивидуални машини или малки групи от машини. Ако се използват прогресивни дистрибутори, системата може да бъде разширена и да контролира индивидуалните точки на смазване. 
 
Компоненти :
Съдържа подобни компоненти, като прогресивната система. Разликата се състои в помпата, която има повече изводи.

 

 

Системите за централно мазане на BIJUR DELIMON гарантират доброто смазване на всеки един елемент, предотвратяват недостатъчното или излишното мазане на всеки един елемент, спестяват на Вашата компания време и човекочасове. Нашите системи поддържат постоянната работа на високоскоростните и високооборотните машини, като по този начин те удължават техния живот и подобряват тяхната производителност. Това редуцира оперативните разходи и защитава от злополуки и наранявания. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber