Индустриална Поддръжка на Заводи


В следствие на по-оптимизирания, по-добре организиран и разходоефективен работен процес, възлагането на техническата поддръжка на външни фирми е предпочитан метод за работа от повечето големи и развиващи се предприятия и заводи. Интер Инженеринг-10 извършва поддръжка и реновация на съществуващи машини, съоръжения и метални конструкции. Нашите технически групи са постоянно ангажирани в повечето заводи в региона. Освен извършване на индустриална поддръжка, ние изработваме различни спомагателни метални конструкции в рамките на поверените ни индустриални предприятия.

С внедряването на нашите опитни проектни ръководители в организацията на обекта, ние поемаме отговорността за изпълнението на управлението на планирането на техническата поддръжка и съответните към нея документация за качествен контрол и безопасност на процесите. Всичките ремонтно-монтажни дейности са подложени на постоянен мониторинг от страна на нашите възложители.

Извършваните от нас операции, свързани с техническата поддръжка на заводите включват множество операции като:

  • Поддръжка на индустриално оборудване и производствени линии
  • Изграждане на спомагателни метални конструкции
  • Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения, включително високоскоростно и високотемпературни мелници и пещи в предприятия от тежката индустрия
  • Поддръжка и ремонт на транспортни съоръжения и каменотрошачки
  • Предоставяне на квалифицирани и сертифицирани заварчици, монтажници, шлосери, работници.

Броят на нашите служители в обекти на нашите клиенти постоянно се увеличава, в следствие на нашия професионализъм и високо качество на работа.

Ние сме гъвкава организация, работеща с повече от един клиент. Начинът на плащане също е въпрос на договаряне, като работим успешно, както с фиксирана цена, така и на часова ставка. За повече информация се обърнете към нашия Търговски отдел.

Share on Viber