Двулинейна Смазочна Система


Двулинейни системи за масло и грес

 

 
Дву-линейна система за централно мазане, централно автоматично гресиране и смазване на индустриални машини и съоръжения.

Характеристики:

  • Максимален брой точки на смазване: 200
  • Максимална дължина на линията: 150 м
  • Максимално налягане на помпата: 400 бара

Приложение:

  • Стоманодобивни заводи
  • Циментови заводи
  • Електроцентрали

Принцип на работа:
Два магистрални тръбопровода са свързани с помпата посредством превключващ клапан. Това позволява на системата, периодично, едната магистрала да е под налягане, а другата – да не е. Всички дозиращи елементи са свързани и с двете магистрали. Смяната на налягането в магистралите се контролира от диференциален манометър, монтиран в края им. Това позволява на клапана да се върти, когато разликата в налягането между двете линии достигне фиксирана стойност. Захранването на смазочните точки е осигурено, когато и двете магистрали са преминали цикъл на нагнетяване и разреждане.
Двулинейните системи са лесни за поддръжка, като имат възможност да бъдат комбинирани или разширени с прогресивни разпределители. Те предоставят възможност за наблюдение на цялостната им работа чрез контролния панел, а също така и на всяка отделна точка посредством специални аналогови датчици поставени на разпределителите. 

 

 

 

 
 

Системите за централно мазане на BIJUR DELIMON гарантират доброто смазване на всеки един елемент, предотвратяват недостатъчното или излишното мазане на всеки един елемент, спестяват на Вашата компания време и човекочасове. Нашите системи поддържат постоянната работа на високоскоростните и високооборотните машини, като по този начин те удължават техния живот и подобряват тяхната производителност. Това редуцира оперативните разходи и защитава от злополуки и наранявания. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber