Прогресивна Смазочна Система


ПРОГРЕСИВНА СИСТЕМА ЗА ГРЕСИРАНЕ

 

Прогресивна система за централно мазане, централно гресиране. Система за автоматично нанасяне на смазка, грес и масло. Автоматично мазане и гресиране.Характеристики:

  • Максимален брой точки на смазване: 100
  • Максимална дължина на линията: 150 м
  • Максимално налягане на помпата: 400 бара

Приложение:

  • Всички видове машини
  • Вятърни турбини
  • Високопроходими превозни средства

 

Принцип на работа:

Един тръбопровод от помпата подава смазка към прогресивните разпределители. Смазката преминава последователно през всеки разпределителен елемент, затова количеството смазка се определя предварително. Разпределителите могат да имат от 2 до 20 изхода с възможност за дозиране от всеки изход. Ако има проблеми в дадена точка на разпределение, цялата система спира да работи.

За да получите електронно предупреждение или ви­зуална индикация, се поставя датчик в проблемната точка. Контролът и наблюдението на прогресивна система е елементарен. Осъществява се чрез външен контролен панел, а за някои видове - чрез ин­тегриран контролер.

 
 
 
 

Помпа за прогресивна система за централно мазане, централно гресиране.

FZA Помпа

 

Помпа за прогресивна система за централно мазане, централно гресиране.

Dynamis Maxx Помпа

 
 

Помпа за прогресивна система за централно мазане, централно гресиране.

BFG Помпа

 
 

Контролно табло

 
 
 

Дистрибутор разпределител за прогресивна система за централно мазане, централно гресиране.

UR Дистрибутор

 

Дистрибутор разпределител за прогресивна система за централно мазане, централно гресиране.

PVB Дистрибутор

 
 
 

Дистрибутор разпределител за прогресивна система за автоматично и централно мазане, централно гресиране.

M2500 Дистрибутор