Хомогенизатор за Обезмаслител


Както при други индустрии, така и при химическата, промишленост, всеки продукт си има специализирани изисквания касаещи неговото хомогенизиране. Много често, при производството на химически препарати се използват съставки от киселинни или основни групи, или други агресивни агенти, изискващи специфичен клас стомана за изработката на миксерите. От голяма степен на важност са постоянните обороти и точната продължителност на бъркането. Спомагащо правилната хомогенизация на ниско до средно вискозни продукти е рециркулацията на продукта по време на разбъркването му. Подходящ миксер за такъв тип продукти притежават следните характеристики:

  • Корпус и компоненти от неръждаема стомана (AISI 304, 316L, 321, 348 и т.н.) с висока устойчивост на износване и химични влияния
  • Разбъркващ механизъм окомплектован с мотор-редуктор
  • Бъркалка тип котва, пропелър, спирала, комбинирана или др.
  • Винова помпа от неръждаема стомана клас AISI 316L за рециркулация или отвеждане на продукта
  • Механично контролно табло или PLC с Touchscreen
  • Хигиенно изпълнение и почистени заваръчни шефове, уплътнения, изработени от одобрени от FDA материали

С цел да се избегне разпенване, нашите хомогенизатори могат да бъдат проектирани за работа под налягане или вакуум. При температурни зависимости, към съоръжението, също така, може да се добави термо риза за нагряване и/или охлаждане на различен принцип - водна, парна, маслена или трейсинг.

Нашите хомогенизатори са проектирани да бъдат надеждни и с минимална поддръжка. Също така, предлагаме дългосрочни гаранции(при правилна експлоатация) с опции за до 2, 3 или 5 години. Като допълнение, нашите инженери и техници са винаги на разположение, за да осигурят планувана или извънредна поддръжка или ремонт в рамките на 2 дни, като част от нашия after-sales сервиз. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Хомогенизатори, миксери, сироп, хранително, вкусова, индустрия Хомогенизатори, миксери, сироп, хранително, вкусова, индустрия Хомогенизатори, миксери, обезмаслител, химическа, вкусова, индустрия , промишленост, химия Хомогенизатори, миксери, сироп, хранително, вкусова, индустрия Хомогенизатори, миксери, сироп, хранително, вкусова, индустрия Хомогенизатори, миксери, обезмаслител, химическа, вкусова, индустрия , промишленост, химия

 
 
Share on Viber