Хомогенизатори


В Интер Инженеринг-10, ние проектираме висококачествени хомогенизатори от различен тип и за различни приложения. Потребители на нашите хомогенизатори са предприятия от хранително-вкусовата, химическата, козметичната и фармацевтичната индустрия. Основна цел, към която се стремим е идентифицирането на нуждите на нашите клиенти, след което, посредством съвместна работа, да подобрим производственият им процес. Ние работим за да премахнем тежестта от реализирането на успешните проекти по подобряване на производствените мощности на нашите клиенти. Заради това, ние не предлагаме само изработване на хомогенизиращи миксери - ние предлагаме пълния пакет:

  • Проектиране
  • Изработка(машина, компоненти, софтуер, резервни части)
  • Доставка
  • Монтаж
  • Пускане в експлоатация
  • Обучение и техническа документация
  • Пълен набор от документи за валидация
  • Поддръжка

Методите ни на работа след получаване на поръчка за доставка включват изработването на подробно техническо задание и подробен работен график. След съгласуване с представители на възложителя на поръчката по всяка една точка от гореспоменатите график и подробно техническо задание, ние пристъпваме към изработка. В процеса на изработка, клиентите се държат в течение за прогреса по техния проект през цялото му времетраене. Ние проектираме и изработваме машини, съоръжения и производствени линии по изискванията на GMP.

Нашите хомогенизатори са проектирани да бъдат надеждни и с минимална поддръжка. Също така, предлагаме дългосрочни гаранции(при правилна експлоатация) с опции за до 2, 3 или 5 години. Като допълнение, нашите инженери и техници са винаги на разположение, за да осигурят планувана или извънредна поддръжка или ремонт в рамките на 2 дни, като част от нашия after-sales сервиз. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

Share on Viber