Вакуум Ресивери


Вакуум ресивърите са съставна част от вакуум линиите. Ресивърите представляват резервоара(батерията) с вакуум, захранващ цялата система. Следствие от внедряването на вакуум ресивърите в едно производство, системата разполага с резерв от вакуум, при необходимост. В една система може да има повече от един вакуум ресивър, в зависимост от нейната сложност.  При необходимост, нашите ресивъри минават технически надзор от лицензирани фирми и отговарят на изискванията в Наредбата за Устройство, Безопасната експлоатация и Технически надзор на съоръженията под налягане приета с ПМС №164 от 07.07.2008г., обн., ДВ, бр 64 от 18.07.2008г., в сила от 19.08.2008г., изм., бр. 5 от 19.01 2010 г.

Вакуумните ресивъри разчитат на централна вакуумна помпа, която генерира  материалния поток и на централно управление, което регулира зареждането. Произведените от нас ресивъри могат да бъдат от неръждаема стомана(хром-никел), стандарт AISI 304 и AISI 316L, както и от въглеродна стомана, в зависимост от необходимостта на клиентите. Ние изработваме нашите вакуум ресивъри в зависимост от желаните от клиентите размери и обем, като можем да предоставим съответните сертификати за произход на материала и качество на изработката. 

 

Ние от Интер Инженеринг-10 имаме опит в произвеждането на вакуум ресивъри за фармацевтичната, хранително-вкусовата и минната индустрия. Функцията на произведените от нас вакуум ресивъри е да приемат материал, който протича от даден източник (силоз, обезводнителен процес при пясък или други суспензии) през конвейрните ленти – и да я придвижат в желаната посока. Крайната дестинация може да бъде отделен съд или обратно в началото на процеса.

Нашите ресивъри са проектирани така, че да бъдат надеждни, а поддръжката им да бъде минимална. Ние, в Интер Инженеринг-10, не предлагаме само изработката на продуктите. Предоставяме ви пълно професионално решение - проектиране, изработка, софтуер, монтаж, документация за валидиране, обучение и гаранционен сервиз и поддръжка. Също така предлагаме дългосрочна гаранция с опции за 2, 3 или 5 години. Като допълнение, нашите инженери и техници са винаги на разположение, за да осигурят планувана или извънредна поддръжка или ремонт в рамките на 2 дни, като част от нашия after-sales сервиз. За повече информация, моля обърнете се към нашия Търговски отдел.

 

Share on Viber