Термични Съоръжения


Температурата и санитарните условия са най-важните компоненти при производствения процес във фармацевтичните предприятия. Температурата и относителната влажност в термичните съоръжения трябва да бъде спрямо специфичната необходимост на продукта, който се намира в термичното съоръжение. Също така, тя трябва да бъде на подходящо ниво за микробиологичен контрол. След постигането на желаната температура, тя трябва да бъде поддържана при наличието на постоянен мониторинг.

При производството на термични съоръжения, екипът на „Интер Инженеринг-10” обръща внимание на създаването на условия, спрямо специфичните изисквания на продукта, като се вземат предвид множество фактори измежду които:

  • Температура
  • Относителна влажност
  • Обем на въздушния поток
  • Циркулация на въздуха
  • Посока на въздушното движение
  • Разлика в налягането
  • Замърсяване - брой частици във въздуха

Температурата и относителната влажност могат да имат директно влияние върху материалите и продуктите, като разминаване с изискуемата температура води до микробно замърсяване. Въздушният поток трябва да бъде прецизно изолиран спрямо съседните помещения. Това е сложна операция, изхождайки от факта, че помещенията между които се осъществява въздушния трансфер не винаги са от един и същ клас на чистота. Температурата се следи от датчици в самите съдове, като те могат да бъдат настройвани за различните продукти.
 
При климатизираните шкафове на „Интер Инженеринг-10” температурните показали ранжират, като най-ниските температури почват от 16˚С а горната граница зависи от необходимостта на клиентите.

Share on Viber